روان شناسی

کتاب روان شناسی یادگیری

کتاب روان شناسی یادگیری

 روان شناسی یادگیری کتابی است که به کلیات یادگیری .نظریه های یادگیری و روان شناختی .نظریه های ت..

140,000تومان

کتاب تحلیلی روانشناسی سیاسی

کتاب تحلیلی روانشناسی سیاسی

کتاب تحلیلی روان شناسی سیاسی  تالیف مرتضی عسگری ایمان که شامل خلاصه درس و نکته و سوالات طبقه بن..

120,000تومان

کتاب روانشناسی فیزیولوژیک

کتاب روانشناسی فیزیولوژیک

کتاب روانشناسی فیزیولوژیک تالیف دکتر غلامحسین جوانمرد توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده که شا..

95,000تومان

کتاب روان شناسی رشد 2

کتاب روان شناسی رشد 2

کتاب روان شناسی رشد 2 تالیف دکتر حمید کمر زرین توسط نشر دانشگاه پیام نور منتشر شده که شامل شش فصل می..

88,000تومان

کتاب آمار توصیفی در روان شناسی  و علوم تربیتی

کتاب آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی

کتاب آمار توصیفی در روان شناسی  و علوم تربیتی تالیف دکتر حسن امین پور توسط نشر دانشگاه پیام نور..

85,000تومان

کتاب نظریه های شخصیت

کتاب نظریه های شخصیت

کتاب نظریه های شخصیت تالیف دکتر مجید صفاری نیا توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده که شامل پانز..

127,000تومان

کتاب روان شناسی راهنمایی و مشاوره

کتاب روان شناسی راهنمایی و مشاوره

کتاب روان شناسی راهنمایی و مشاوره تالیف نیلا آخوندی توسط انتشارات دانشگاه پیام نورمنتشر شده  شا..

112,000تومان

کتاب روان شناسی رشد 1

کتاب روان شناسی رشد 1

کتاب روان شناسی  رشد 1 تالیف دکتر منیژه کرباسی توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده که شامل..

140,000تومان

کتاب روانشناسی تربیتی

کتاب روانشناسی تربیتی

کتاب روانشناسی تربیتی تالیف دکتر علی اکبر سیف توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده که شامل چهارد..

127,000تومان

کتاب انگیزش و هیجان

کتاب انگیزش و هیجان

بررسی انگیزش یکی از جذاب ترین و پیچیده ترین موضوعات در روان شناسی است جذاب از این حیث که انسان ها دو..

117,000تومان

کتاب روان شناسی تجربی

کتاب روان شناسی تجربی

روان شناسی تجربی یعنی کاربرد روش آزمکایشی در روان شناسی بنابراین بهتر بود که برای این کتاب روان شناس..

106,000تومان

کتاب روانشناسی رشد و تحول انسان

کتاب روانشناسی رشد و تحول انسان

این اثر مشتمل بر 9 بخش است .بخش اول در دو فصل به آشنایی به حوزه روانشناسی رشد اختصاص دارد.بخش دوم در..

650,000تومان

کتاب توان بخشی گروه های خاص

کتاب توان بخشی گروه های خاص

توان بخشی از دو بخش تشکیل گردیده است بخش اول به معنای دوباره و مجدد است و بخش دوم به معنای توانمند س..

76,000تومان

کتاب تحلیلی روانشنای افراد با نیاز خاص 2

کتاب تحلیلی روانشنای افراد با نیاز خاص 2

کتاب تحلیلی روانشناسی افراد با نیاز خاص 2 (روان شناسی کودکان استثنایی) تالیف مریم عباسی  شامل ش..

125,000تومان

کتاب تحلیلی روانشناسی افراد با نیاز خاص 1

کتاب تحلیلی روانشناسی افراد با نیاز خاص 1

کتاب تحلیلی روانشناسی افراد با نیاز های خاص 1(توان بخشی گروه های خاص) تالیف نسیم ایمانی شامل شرح درس..

130,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 280 (19 صفحه)