جديدترين ها

کتاب نقشه کشی صنعتی2

کتاب نقشه کشی صنعتی2

شیوه آموزش دروس گرافیگ مهندسی در دانشگاه های معتبر دنیا از سنتی به مدرن تغییر یافته است .شیوه مدرن ب..

320,000تومان

کتاب نقشه کشی صنعتی1

کتاب نقشه کشی صنعتی1

شیوه آموزش دروس گرافیک مهندسی در دانشگاه های معتبر دنیا از سنتی به مدرن تغییر یافته است شیوه مدرن نه..

275,000تومان

کتاب روشهای محاسبات عددی
کتاب رسم فنی و نقشه های صنعتی 1

کتاب رسم فنی و نقشه های صنعتی 1

رسم فنی و نقشه کشی صنعتی پل ارتباطی میان مهندسان و طراحان با کارگاه های ساخت است و از آن به عنوان زب..

400,000تومان

کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 2
کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1

کتاب اصول نقشه کشی صنعتی 1

کتاب پیش رو حاصل تلاش چهار تن از استادان با سابقه و به نام این مرز و بوم است که طی نزدیک به دو دهه ت..

290,000تومان

کتاب روش شناسی تمرین

کتاب روش شناسی تمرین

علم تمرین و روش شناسی تمرینات از اهمیتی شگرف برخودار است چرا که در 3 مقوله 1-پیشگیری از نارسایی های ..

62,000تومان

کتاب بیومکانیک ورزشی

کتاب بیومکانیک ورزشی

کتاب بیومکانیک ورزشی . اصول و مفاهیم شامل مطالبی است که برای دانشجویان تربیت بدنی  را با اصول ب..

130,000تومان

کتاب نظریه جامعه شناسی

کتاب نظریه جامعه شناسی

حیات اجتماعی دنیای غامض و پیچیده ای است و هم از این رو نظریه های فراوانی برای تشریح و تبیین آن شکل گ..

430,000تومان

کتاب گزیده جامعه شناسی

کتاب گزیده جامعه شناسی

در این کتاب گیدنز با مهارت کامل یکی از شرح های مقدماتی معتبر رشته جامعه شناسی را با روایتی تازه و جذ..

150,000تومان

کتاب آموزش زبان عربی 2

کتاب آموزش زبان عربی 2

کتاب آموزش زبان عربی 2 آذرتاش آذرنوش شامل 9 فصل توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده...

90,000تومان

کتاب پژوهش عملیاتی

کتاب پژوهش عملیاتی

در جهان رقابتی امروز.ارزش یک مدیر به طور عمده بر اساس کیفیت تصمیماتش سنجیده می شود .مدیران باید با د..

285,000تومان