جديدترين ها

کتاب کنترا کیفیت آماری

کتاب کنترا کیفیت آماری

کتاب کنترل کیفیت آماری تالیف داگلاس سی .مونتگومری با ترجمه دکتر رسول نورالسناء توسط انتشارات دانشگاه..

500,000تومان

کتاب ترجمه و شرح مکاسب جلد نهم

کتاب ترجمه و شرح مکاسب جلد نهم

کتاب ترجمه و شرح مکاسب جلد نهم به بررسی خیارات و اقسام و احکام تالیف شیخ مرتضی انصاری و با توضیح و ت..

230,000تومان

کتاب ترجمه و شرح مکاسب جلد چهارم

کتاب ترجمه و شرح مکاسب جلد چهارم

کتاب ترجمه و شرح مکاسب جلد چهارم مبحث بیع تالیف شیخ مرتضی انصاری و با توضیح و تعلیق آیت الله پایانی&..

210,000تومان

کتاب ایمنی و حفاظت فنی

کتاب ایمنی و حفاظت فنی

کتاب ایمنی و حفاظت فنی تالیف مهندس فرامرز شعبان زاده توسط انتشارات کیومرث منتشر شده  کتاب حاضر ..

140,000تومان

کتاب طراحی ماشین های ابزار

کتاب طراحی ماشین های ابزار

کتاب طراحی ماشین ابزار تالیف سید محمد ابراهیم علینقی مداح -محسن غفاری-سید شرف الدین حسینی .توسط ناشر..

150,000تومان

کتاب مبانی ترمودینامیک
کتاب سیستم های مدیریت تولید

کتاب سیستم های مدیریت تولید

کتاب سیستم های مدیریت  تولید  با نکرشی  یکپارچه توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایرا..

350,000تومان

کتاب ترجمه و شرح مکاسب جلد دوم

کتاب ترجمه و شرح مکاسب جلد دوم

کتاب ترجمه و شرح مکاسب جلد دوم محرمه تالیف شیخ مرتضی انصاری و توضیح و تعلیق آیت الله پایانی توسط انت..

195,000تومان

کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی جلد سوم کد 1887

کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی جلد سوم کد 1887

کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی جلد سوم تالیف جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری توس..

300,000تومان

کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی جلد اول کد 1520

کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی جلد اول کد 1520

کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی جلد اول  تالیف جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکو..

187,000تومان

کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی جلد دوم کد 1738

کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی جلد دوم کد 1738

کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی جلد دوم تالیف جمعی از نویسندگان زیر نظر دکتر محمد فنایی اشکوری توس..

208,000تومان