جديدترين ها

کتاب تحلیلی فنون و صناعات ادبی

کتاب تحلیلی فنون و صناعات ادبی

کتاب حاضر بر اساس کتاب فنون و صناعات ادب نشر دانشگاه پیام نور می باشد که شامل ترجمه روان همراه متن ا..

180,000تومان قیمت بدون مالیات: 180,000تومان

کتاب تحلیلی فن بیان

کتاب تحلیلی فن بیان

کتاب حاضر بر اساس کتاب فن بیان منوچهر جعفری گهر نشر دانشگاه پیام نور می باشد.که شامل ترجمه روان کتاب..

190,000تومان قیمت بدون مالیات: 190,000تومان

کتاب تحلیلی ترجمه متون مطبوعاتی 1

کتاب تحلیلی ترجمه متون مطبوعاتی 1

کتاب حاضر  براساس کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 1 غلامرضا تجویدی نشر دانشگاه پیام نور می باشد.که شام..

210,000تومان قیمت بدون مالیات: 210,000تومان

کتاب تحلیلی ترجمه پیشرفته 2

کتاب تحلیلی ترجمه پیشرفته 2

کتاب حاضر بر اساس ترجمه پیشرفته 2نشر دانشگاه پیام نور  می باشد که شامل ترجمه  روان همراه ب..

80,000تومان قیمت بدون مالیات: 80,000تومان

کتاب تحلیلی خواندن و درک مفاهیم 2

کتاب تحلیلی خواندن و درک مفاهیم 2

کتاب حاضر بر اساس کتاب خواندن و درک مفاهیم 2محمد حسن تحریریان نشر دانشگاه پیام نور منتشر شده که شامل..

98,000تومان قیمت بدون مالیات: 98,000تومان

کتاب تحلیلی خواندن و درک مفاهیم 1

کتاب تحلیلی خواندن و درک مفاهیم 1

کتاب حاضر بر اساس کتاب خواندن و درک مفاهیم 1 محمد حسن تحریریان نشر دانشگاه پیام نور می باشد که شامل ..

220,000تومان قیمت بدون مالیات: 220,000تومان

کتاب تحلیلی خواندن و درک مفاهیم 3

کتاب تحلیلی خواندن و درک مفاهیم 3

کتاب حاضر بر اساس کتاب خواندن و درک مفاهیم 3 محمد رضا تحریریان نشر دانشگاه پیام نور میباشد .که شامل ..

250,000تومان قیمت بدون مالیات: 250,000تومان

راهنمای نگارش پیشرفته بر اساس کتاب  paragraph development

راهنمای نگارش پیشرفته بر اساس کتاب paragraph development

کتاب حاضر ترجمه روان همراه با متن اصلی و جمله به جمله .سوالات خود آزمایی .تالیفی  فصل و سوالات ..

190,000تومان قیمت بدون مالیات: 190,000تومان

کتاب تحلیلی آشنایی با ادبیات معاصر ایران

کتاب تحلیلی آشنایی با ادبیات معاصر ایران

کتاب حاضر  بر اساس کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران هرمز رحیمیان نشر دانشگاه پیام نور می باشد ..

25,000تومان قیمت بدون مالیات: 25,000تومان

کتاب تحلیلی ترجمه متون اقتصادی

کتاب تحلیلی ترجمه متون اقتصادی

کتاب تحلیلی ترجمه متون اقتصادی تالیف مهرداد سر اندیبی فردوس .فهیمه فتحی بر اساس کتاب ترجمه متون اقتص..

240,000تومان قیمت بدون مالیات: 240,000تومان

کتاب تحلیلی جریان شناسی نثر معاصر ایران

کتاب تحلیلی جریان شناسی نثر معاصر ایران

کتاب تحلیلی جریان شناسی نثر ساده تالیف سمیرا صمد زاده بر اساس کتاب جریان شناسی نثر معاصر ایران مصطفی..

89,000تومان قیمت بدون مالیات: 89,000تومان

کتاب تحلیلی نمونه های شعر ساده انگلیسی

کتاب تحلیلی نمونه های شعر ساده انگلیسی

کتاب حاضر بر اساس کتاب نمونه های شعر ساده انگلیسی  عباس سعیدی پور نشر دانشگاه پیام نور می باشد ..

175,000تومان قیمت بدون مالیات: 175,000تومان