تاریخ

کتاب تاریخ تحولات سیاسی.اجتماعی.اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه کد 597

کتاب تاریخ تحولات سیاسی.اجتماعی.اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه کد 597

کتاب تاریخ تحولات سیاسی . اجتماعی .اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه تالیف دکتر عبد الحسین نوایی..

218,000تومان

کتاب تاریخ اساطیری ایران کد156

کتاب تاریخ اساطیری ایران کد156

کتاب تاریخ اساطیری ایران تالیف دکتر ژاله آموزگار توسط انتشارات سمت منتشر شدکه شامل پنج فصل می باشد.&..

60,000تومان

کتاب تاریخ جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری

کتاب تاریخ جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری

در دهه ی آغازین سده هفتم هجری با حمله مغولان به عالم اسلامی آشفتگی های سیاسی در جهان اسلام تشدید شد ..

49,000تومان

کتاب تاریخ تحولات سیاسی.اجتماعی.اقتصادی و فرهنگی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

کتاب تاریخ تحولات سیاسی.اجتماعی.اقتصادی و فرهنگی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان

قرن نهم هجری بی تردیدیکی از مهم ترین ادوار تاریخ ایران است .در این دوره ایران پس از زوال دولت ایلخان..

74,000تومان

کتاب متون تاریخی فارسی 2

کتاب متون تاریخی فارسی 2

کتاب حاضر جهت آشنایی دانشجویان با متون تاریخی  زبان  فارسی . محتوا و شیوه های نگارشی آنها ..

63,000تومان

کتاب زبان تخصصی 2 رشته تاریخ

کتاب زبان تخصصی 2 رشته تاریخ

کتاب زبان تخصصی 2 رشته تاریخ تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر توسط نشر دانشگاه پیام نور منتشر شده شامل هف..

95,000تومان

کتاب تاریخ اسلام ازآغاز تا سال چهلم هجری

کتاب تاریخ اسلام ازآغاز تا سال چهلم هجری

شناخت تاریخ دین و سرزمینی که خاتم پیامبران در آن  به رسالت مبعوث شد قرآن کریم بر اولی الابصار ف..

124,000تومان

کتاب تاریخ عثمانی و خاورمیانه

کتاب تاریخ عثمانی و خاورمیانه

در اواخر قرن هفتم هجری مصادف با سیزدهم میلادی و در ادامه تحولات سیاسی -اجتماعی آسیای صغیر که پراکندگ..

112,000تومان

کتاب تاریخ تحولات سیاسی.اجتماعی.اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه

کتاب تاریخ تحولات سیاسی.اجتماعی.اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفویه

ثبات قدرت 230 ساله صفوی و سرکوبی اقوام مهاجم که با قتل و غارت های پیاپی خود فرصت آبادانی و نیک بختی ..

120,000تومان

کتاب مبانی تاریخ اجتماعی ایران

کتاب مبانی تاریخ اجتماعی ایران

ابن خلدون معتقد است که  فن تاریخ از جمله فنونی است که امت ها و انسان ها به آن دست می یابند و تل..

81,000تومان

کتاب شناخت و نقد منابع و ماخذتاریخ ایران بعد از اسلام

کتاب شناخت و نقد منابع و ماخذتاریخ ایران بعد از اسلام

کتاب حاضر به بررسی معرفی و نقد منابع تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی و دوران سلسله های از طاهریان ..

100,000تومان

کتاب روش پژوهش در تاریخ شناسی

کتاب روش پژوهش در تاریخ شناسی

مهم ترین ویژگی این اثر داشتن رویکردی مشخص به روش پژوهش در دانش تاریخ است .ازاین رو نویسنده بر آن نیس..

110,000تومان

کتاب مبانی تاریخ اجتماعی ایران

کتاب مبانی تاریخ اجتماعی ایران

بررسی شیوه های زندگی و چگونگی چهره یابی تاریخی مردمی که هزار ها سال است در عرصه معینی از زمین به سر ..

160,000تومان

سیاست خارجی ایران دردوران پهلوی1300-1357

سیاست خارجی ایران دردوران پهلوی1300-1357

کتاب سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1300-1357تالیف عبدالرضا هوشنگ مهدوی توسط نشر پیکان به چاپ رسید..

600,000تومان

کتاب ایران باستان هخامنشیان .اشکانیان .ساسانیان

کتاب ایران باستان هخامنشیان .اشکانیان .ساسانیان

کتاب حاضر تاریخ ایران باستان را در دوران هخامنشی .اشکانی و ساسانی مرور می کند و فصل هایی را به زمینه..

230,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)