جغرافیا

کتاب کانی شناسی سیلیکاتها

کتاب کانی شناسی سیلیکاتها

گتاب کانی شناسی سیلیکاتها تالیف سیروس اترودی  توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده ..

73,000تومان

کتاب کانی شناسی غیر سیلیکاتها

کتاب کانی شناسی غیر سیلیکاتها

کتاب کانی شناسی غیر سیلیکاتها تالیف مهین محمدی توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده در 5 فصل تدو..

72,000تومان

کتاب جغرافیای کواترنر

کتاب جغرافیای کواترنر

کتاب جغرافیای کواترنر تالیف عباسقلی صادقی  توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده در یازده فص..

117,000تومان

کتاب روابط متقابل شهر و روستا

کتاب روابط متقابل شهر و روستا

کتاب روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران تالیف دکتر علی اصغر رضوانی  توسط انتشارات دانشگ..

22,000تومان

کتاب اصول و روش های برنامه ریزی روستایی

کتاب اصول و روش های برنامه ریزی روستایی

کتاب اصول و روش های برنامه ریزی روستایی تالیف دکتر حسین آسایش توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر ش..

45,000تومان

کتاب رسوب شناسی

کتاب رسوب شناسی

کتاب رسوب شناسی تالیف حسین پروین توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده که در پنج فصل تدوین شده اس..

100,000تومان

کتاب زمین شناسی ایران

کتاب زمین شناسی ایران

کتاب زمین شناسی ایران تایف دکتر علی درویش زاده و مهندس مهین محمدی توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منت..

16,000تومان

کتاب کارگاه برنامه ریزی روستایی

کتاب کارگاه برنامه ریزی روستایی

کتاب کارگاه برنامه ریزی روستایی تالیف دکتر حسین آسایش توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده در 4 ..

17,000تومان

کتاب زلزله شناسی

کتاب زلزله شناسی

کتاب زلزله شناسی  تالیف مهندس شهاب توکلی توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده که در هشت فصل..

42,000تومان

کتاب جغرافیای آب ها

کتاب جغرافیای آب ها

کتاب جغرافیای آب ها تالیف دکتر جمشید جداری عیوضی  توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده در ه..

14,000تومان

کتاب نقشه برداری

کتاب نقشه برداری

کتاب نقشه برداری تالیف علی بابا چهرازی و بهمن مقرب نیا توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده که د..

41,000تومان

کتاب جغرافیای جمعیت ایران

کتاب جغرافیای جمعیت ایران

کتاب جغرافیای جمعیت ایران تالیف دکتر علی اصغر نظری توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده  در..

48,000تومان

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری تالیف دکتر سید رامین امینی نژاد و مهندس قدرت افتخاری توس..

170,000تومان

کتاب پژوهش میدانی در جغرافیا

کتاب پژوهش میدانی در جغرافیا

کتاب پژوهش میدانی در جغرافیا (روش تحقیق عملی ) تالیف بهلول علیجانی  توسط انتشارات دانشگاه پیام ..

60,000تومان

کتاب فن آوری اطلاعات و کاربرد آن در جغرافیا

کتاب فن آوری اطلاعات و کاربرد آن در جغرافیا

کتاب فن آوری اطلاعات و کاربرد آن در جغرافیا تالیف دکتر هوشمند عطایی توسط انتشارات دانشگاه پیام نور م..

100,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 40 (3 صفحه)