زبان انگلیسی

زبان انگلیسی -مترجمی -عمومی-دانشگاهی 


راهنمای نگارش پیشرفته بر اساس کتاب  paragraph development

راهنمای نگارش پیشرفته بر اساس کتاب paragraph development

کتاب حاضر ترجمه روان همراه با متن اصلی و جمله به جمله .سوالات خود آزمایی .تالیفی  فصل و سوالات ..

190,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 190,000تومان

کتاب تحلیلی  بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

کتاب تحلیلی بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

کتاب تحلیلی بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 تالیف مهسا سادات هزاوه نشر راه بر اساس کتاب بررسی  آث..

110,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 110,000تومان

کتاب تحلیلی  روش ترجمه شفاهی 1

کتاب تحلیلی روش ترجمه شفاهی 1

کتاب تحلیلی  روش ترجمه شفاهی 1 بر اساس کتاب روش ترجمه شفاهی 1محمود علیمحمدی نشر دانشگاه پیام نو..

175,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 175,000تومان

کتاب تحلیلی  روش ترجمه شفاهی 2

کتاب تحلیلی روش ترجمه شفاهی 2

کتاب تحلیلی روش ترجمه شفاهی 2 بر اساس کتاب روش ترجمه شفاهی 2محمودعلیمحمدی نشر دانشگاه پیام نور توسط ..

100,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 100,000تومان

کتاب تحلیلی آشنایی با ادبیات معاصر ایران

کتاب تحلیلی آشنایی با ادبیات معاصر ایران

کتاب حاضر  بر اساس کتاب آشنایی با ادبیات معاصر ایران هرمز رحیمیان نشر دانشگاه پیام نور می باشد ..

25,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 25,000تومان

کتاب تحلیلی آواشناسی english phonetics and phonology a practical course

کتاب تحلیلی آواشناسی english phonetics and phonology a practical course

کتاب تحلیلی آواشناسی  پیتر روچ ترجمه اکبر درویشی توسط نشر راه منتشر شده ویژه دانشجویان زبان انگ..

185,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 185,000تومان

کتاب تحلیلی اصول و روش تحقیق 1

کتاب تحلیلی اصول و روش تحقیق 1

کتاب تحلیلی اصول و روش تحقیق 1بر اساس کتاب اصول و روش تحقیق 1-2حسین فرهادی نشر دانشگاه پیام نور شامل..

250,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 250,000تومان

کتاب تحلیلی اصول و روش تحقیق 2

کتاب تحلیلی اصول و روش تحقیق 2

کتاب تحلیلی اصول و روش تحقیق2 براساس کتاب اصول و روش تحقیق 1-2 حسین فرهادی نشر دانشگاه پیام نور از ف..

250,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 250,000تومان

کتاب تحلیلی بررسی مقابله ای ساخت جمله ی فارسی و انگلیسی

کتاب تحلیلی بررسی مقابله ای ساخت جمله ی فارسی و انگلیسی

کتاب تحلیلی بررسی مقابله ای ساخت جمله ی فارسی و انگلیسی بر اساس کتاب بررسی مقابله ای ساخت جمله فارسی..

160,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 160,000تومان

کتاب تحلیلی ترجمه متون اقتصادی

کتاب تحلیلی ترجمه متون اقتصادی

کتاب تحلیلی ترجمه متون اقتصادی تالیف مهرداد سر اندیبی فردوس .فهیمه فتحی بر اساس کتاب ترجمه متون اقتص..

240,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 240,000تومان

کتاب تحلیلی ترجمه متون مطبوعاتی 1

کتاب تحلیلی ترجمه متون مطبوعاتی 1

کتاب حاضر  براساس کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 1 غلامرضا تجویدی نشر دانشگاه پیام نور می باشد.که شام..

210,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 210,000تومان

کتاب تحلیلی ترجمه متون مطبوعاتی 2

کتاب تحلیلی ترجمه متون مطبوعاتی 2

کتاب حاضر بر اساس کتاب ترجمه متون مطبوعاتی 2 نشر دانشگاه پیام نور می باشد که شامل ترجمه روان همراه ب..

150,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 150,000تومان

کتاب تحلیلی ترجمه مکاتبات و اسناد 1

کتاب تحلیلی ترجمه مکاتبات و اسناد 1

کتاب تحلیلی ترجمه مکاتبات و اسناد1 بر اساس کتاب  ترجمه مکاتبات و اسناد 1 تالیف هوشنگ توانگر نشر..

175,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 175,000تومان

کتاب تحلیلی ترجمه مکاتبات و اسناد 2

کتاب تحلیلی ترجمه مکاتبات و اسناد 2

کتاب تحلیلی ترجمه مکاتبات و اسناد 2 براساس کتاب ترجمه مکاتبات و اسناد 2هوشنگ توانگر نشر دانشگاه پیام..

175,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 175,000تومان

کتاب تحلیلی ترجمه نوار وفیلم

کتاب تحلیلی ترجمه نوار وفیلم

کتاب حاضر بر اساس کتاب ترجمه نوار و فیلم نشر دانشگاه پیام نور می باشد که شامل ترجمه روان کتاب همراه ..

100,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 100,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 30 (2 صفحه)