پزشکی

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی کد495

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی کد495

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی تالیف دکتر سیامک نجاریان -مهناز کارگر سهی-روشنک دارائی..

88,000تومان

کتاب مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

کتاب مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

کتاب مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی تالیف پروفسور سیامک نجاریان و مهندس هاله مستشفی توسط انتشارات جه..

190,000تومان

کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد

کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد

کتاب تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد جلد اول تالیف پروفسور سیامک نجاریان و پوریا جعفری مقدم ونازیلا قاس..

210,000تومان

کتاب فناوری اطلاعات در پرستاری

کتاب فناوری اطلاعات در پرستاری

کتاب فناوری اطلاعات در پرستاری تالیف دکتر آسیه درویش توسط انتشارات آنا طب منتشر شده که شامل شش فصل م..

149,000تومان

کتاب بیماری های نوزادان

کتاب بیماری های نوزادان

کتاب حاضر ترجمه بخش نوزادان از کتاب مبانی طب کودکان نلسون 2020 است توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر ش..

200,000تومان

کتاب سیستم های اطلاعات بیمارستانی

کتاب سیستم های اطلاعات بیمارستانی

کتاب سیستم های اطلاعات بیمارستانی (مفاهیم .ساختارو عملکرد)تالیف دکتر فرحناز صدوقی و همکاران توسط انت..

350,000تومان

کتاب درسنامه ی جامع دستیار دندانپزشک

کتاب درسنامه ی جامع دستیار دندانپزشک

در این کتاب مطالبی در راستای افزایش آگاهی و مهارت  دستیاران ارائه شده است و همچنین مباحث کاربرد..

250,000تومان

کتاب درسنامه جامع داروخانه

کتاب درسنامه جامع داروخانه

تربیت افراد واجد شرایط در محل تحویل دارو به بیمارن بر اساس نسخ پزشکان در واقع محل تلاقی صنعت دارو سا..

230,000تومان

کتاب کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح

کتاب کمک های اولیه و فوریت های پزشکی در سوانح

نیاز به گسترش بهداشت در جامعه و متعاقبا پیشگیری و درمان بیماری ها همچنین افزایش کیفیت دارو و درمان ص..

175,000تومان

کتاب پرستاری سلامت روانی و روان پرستاری

کتاب پرستاری سلامت روانی و روان پرستاری

کتابی که در دست دارید ترجمه ی فارسی یکی از منابع مهم در زمینه ی سلامت روان و روان پرستاری است که توس..

399,000تومان

کتاب پرستاری بهداشت مادران و نوزادان لودرمیلک

کتاب پرستاری بهداشت مادران و نوزادان لودرمیلک

پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان لودرمیلک یکی از معتبر ترین منابع بین المللی این حوزه است که به همی..

419,000تومان

کتاب پرستاری سلامت جامعه

کتاب پرستاری سلامت جامعه

کتاب پرستاری سلامت جامعه (سلامت جامعه-سلامت فرد و خانواده-بهداشت محیط)تالیف دکتر اسحق ایلدر آبادی تو..

349,000تومان

کتاب پرستاری کودکان وونگ

کتاب پرستاری کودکان وونگ

این کتاب بر اساس آخرین سر فصل دروس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی سازماندهی شده است و دارای مشخصا..

440,000تومان

کتاب پرستاری کودکان وونگ

کتاب پرستاری کودکان وونگ

این کتاب بر اساس آخرین  سر فصل دروس شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی سازماندهی شده است ودارای ..

229,000تومان

کتاب بانک آزمون جامع پرستاری

کتاب بانک آزمون جامع پرستاری

مجموعه حاضر در پنج بخش (داخلی -جراحی .کودکان. روان .بهداشت جامعه و بهداشت مادران و نوزادان)شامل سوال..

500,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 41 (3 صفحه)