تربیت بدنی

کتاب اصول برنامه ریزی .آموزش و روش های تدریس در علومورزشی

کتاب اصول برنامه ریزی .آموزش و روش های تدریس در علومورزشی

کتاب اصول برنامه ریزی .آموزش و روش های تدریس در علوم ورزشی تالیف بهرام صال نیا و لیلا آزادای باباشی ..

210,000تومان

کتاب مبانی آموزش تمرینات اصلاحی NASM

کتاب مبانی آموزش تمرینات اصلاحی NASM

همزمان با پیشرفت بشر و افزایش توانایی او در بکار گیریابزارها .تحرکوی بسیار محدود شده استبه گونه ای ک..

449,000تومان

کتاب تربیت بدنی عمومی 2

کتاب تربیت بدنی عمومی 2

کتاب تربیت بدنی عمومی 2 تالیف دکتر ابوالفضل فراهانی  توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده ک..

60,000تومان

کتاب تحلیلی روش تحقیق در فعالیت های جسمانی

کتاب تحلیلی روش تحقیق در فعالیت های جسمانی

کتاب تحلیلی روش تحقیق در فعایت های جسمانی  تالیف زهره مصباح بابا میری شامل شرح درش و نکته برتر ..

120,000تومان

کتاب تربیت بدنی عمومی 1

کتاب تربیت بدنی عمومی 1

کتاب تربیت بدنی عمومی 1 تالیف دکتر ابوالفضل فراهانی توسط نشر دانشگاه پیام نور منتشر شده که شامل شش ف..

60,000تومان

کتاب راهنمای مربیگری بدن سازی و پرورش اندام

کتاب راهنمای مربیگری بدن سازی و پرورش اندام

رشته بدن سازی و پرورش اندام از آن دسته از رشته های ورزشی است که به دلیل فواید و مزایای چند گانه از ج..

500,000تومان

کتاب حرکت شناسی

کتاب حرکت شناسی

حرکت شناسی شامل دو بخش عمده می باشد .لغت نامه وبستر در تعریف این لغت می نویسد.مطالعه اصولی از آناتوم..

200,000تومان

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد دوم

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد دوم

کتاب فیزیولوژی ورزش  و فعالیت بدنی جلد دوم تالیف جک اچ .ویلمور-دیوید ال.کاستیل-دابلیو .لاری کنی..

180,000تومان

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد اول

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی جلد اول

کتاب فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی  جلد اول تالیف جک اچ .ویلمور-دیوید ال .کاستیل-دابلیو.لاری کنی..

325,000تومان

کتاب روان شناسی ورزشی

کتاب روان شناسی ورزشی

روان شناس های ورزشی از روش های مختلفی برای کمک به ورزشکاران و به منظور جلب توجه آنها با رویکردها و ت..

260,000تومان

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش

کتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزش

در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان .ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت ..

250,000تومان

کتاب حرکت درمانی

کتاب حرکت درمانی

استفاده از حرکت برای درمان بیماری ها و ناهنجاری های بدنی ریشه تاریخی دارد.یافته های باستان شناسی نشا..

190,000تومان

کتاب فیزیولوژی انسانی

کتاب فیزیولوژی انسانی

کالبد شناسی و فیزیولوژی که از اجزای علم زیست شناسی است در مورد بدن موجودات زنده بحث می کند .در کالبد..

90,000تومان

کتاب روش شناسی تمرین

کتاب روش شناسی تمرین

علم تمرین و روش شناسی تمرینات از اهمیتی شگرف برخودار است چرا که در 3 مقوله 1-پیشگیری از نارسایی های ..

62,000تومان

کتاب بیومکانیک ورزشی

کتاب بیومکانیک ورزشی

کتاب بیومکانیک ورزشی . اصول و مفاهیم شامل مطالبی است که برای دانشجویان تربیت بدنی  را با اصول ب..

130,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 55 (4 صفحه)