معماری -عمران

کتاب مبانی نظری و عملی در باستان شناسی

کتاب مبانی نظری و عملی در باستان شناسی

کتاب مبانی نظری و عملی در باستان شناسی تالیف عباس علیزاده با فصل هایی در زیست شناسی .تاریخ و معرفت ش..

190,000تومان

کتاب اصول طراحی منظره و چشم انداز

کتاب اصول طراحی منظره و چشم انداز

کتاب اصول طراحی منظره و چشم انداز تالیف دکتر محمد رضوانی  توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر ..

50,000تومان

کتاب مدیریت شهری

کتاب مدیریت شهری

کتاب مدیریت شهری  تالیف دکتر مریم چرخچیان توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده در سه فصل تد..

36,000تومان

کتاب آشنایی با مرمت ابنیه

کتاب آشنایی با مرمت ابنیه

کتاب آشنایی با مرمت ابنیه تالیف فاطمه رجبی توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده در پنج فصل تدوین..

150,000تومان

کتاب پل های ایران

کتاب پل های ایران

کتاب  پل های ایران  تالیف منوچهر احتشامی توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر شده که د..

85,000تومان

کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

کتاب قرار دادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها ویژه آزمون های نظام مهندسی..

175,000تومان

کتاب تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی کد 122

کتاب تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی کد 122

کتاب حاضر معماری را به سه دوره متمایز .معماری اسلامی از آغاز تا عصر سلجوقیان -معماری اسلامی از آغاز ..

147,000تومان

کتاب مهندسی راه آهن

کتاب مهندسی راه آهن

کتاب مهندسی راه آهن ویژه مهندسان عمران تالیف دکتر محمود رضا کی منش -مهندس الهه قاسمی صالح آبادی توسط..

130,000تومان

کتاب جداول پروفیل های ساختمانی

کتاب جداول پروفیل های ساختمانی

بخش زیادی از مطالب این کتاب از اثر خانم مهندس مارتا اشتابدر بورگر که اولین زن مهندس ساختمان در آلمان..

170,000تومان

کتاب کلید واژه طلایی نوآور تاسیاست برقی

کتاب کلید واژه طلایی نوآور تاسیاست برقی

کلید واژه طلایی نوآور تاسیسات برقی صلاحیت .طراحی .نظارت و اجرا شامل واژه های کلیدی مباحث مقررات ملی ..

560,000تومان

کتاب تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها جلد دوم

کتاب تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها جلد دوم

کتاب تشریح مسائل تحلیل سازه ها جلد دوم بر اساس کتاب مهندس شاپور طاحونی  با ترجمه مهندس احمد رحم..

150,000تومان

کتاب روسازی راه

کتاب روسازی راه

کتاب رو سازی راه تالیف امیر محمد طباطبائی توسط نشر مرکز نشر دانشگاهی منتشرشده که شامل 12 فصل می باشد..

250,000تومان

کتاب راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری

کتاب راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری

کتاب  راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان معماری بر اساس کتاب دکتر حسن رستگار پور انتشارات سمت ..

70,000تومان

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری کد 922

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری کد 922

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری تالیف دکتر حسین فرهادی و دکتر پروانه توکلی  توسط انتشار..

60,000تومان

کتاب شهر سازی

کتاب شهر سازی

کتاب شهرسازی .تخیلات و واقعیات تالیف فرانسواز شوای با ترجمه دکتر سید محسن حبیبی توسط انتشارات دانشگا..

300,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 87 (6 صفحه)