علوم تربیتی

کتاب روان شناسی شناختی

کتاب روان شناسی شناختی

واژه ی شناخت دارای معانی ضمنی متعددی است این واژه همانند چتری است که همه ی فرآیندهای عالی ذهن را پوش..

380,000تومان

کتاب کشف تله های زندگی

کتاب کشف تله های زندگی

کتاب کشف تله های زندگی ( نشانه شناسی طرح واره ها و ذهنیت های ناسازگار تالیف دکتر سید مهدی طباطبایی ف..

140,000تومان

کتاب مبانی طراحی آموزشی کد 1521

کتاب مبانی طراحی آموزشی کد 1521

کتاب مبانی طراحی آموزشی تالیف دکتر داریوش نوروزی و دکتر سید عباس رضوی توسط انتشارات سمت منتشر شده که..

208,000تومان

کتاب اخلاق حرفه ای در درمان زوج و خانواده

کتاب اخلاق حرفه ای در درمان زوج و خانواده

کتاب اخلاق حرفه ا ی در درمان زوج  و خانواده تالیف مگان جی مورفی و لورنا هکر ترجمه دکتر سیمین حس..

95,000تومان

کتاب فنون مدیریت کلاس

کتاب فنون مدیریت کلاس

فنون مدیریت کلاس که در پنج پخش تدوین شده .به تفصیل درباره رشد توانایی های نهفته کودک .هدف  های ..

420,000تومان

کتاب تحلیلی متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی

کتاب تحلیلی متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی

کتاب تحلیلی  متون تخصصی پیش دبستانی و دبستانی تالیف مصطفی بهمنی و رفیده باقرپور توسط نشر راه من..

230,000تومان

کتاب علم شناخت یا شناخت پژوهی جلد اول

کتاب علم شناخت یا شناخت پژوهی جلد اول

کتاب حاضر مقدمه ای برای آشنا ساختن دانش جویان با مفاهیم پایه ای و رویکردهای رایج در علم شناخت تلقی ک..

195,000تومان

کتاب علم شناخت یا شناخت پژوهی جلد دوم

کتاب علم شناخت یا شناخت پژوهی جلد دوم

کتاب علم شناخت یا شناخت پژوهی جلد دوم مقدمه ای بر رویکردهای .نظریه ها و پژوهش های علمی درباره ذهن تا..

190,000تومان

کتاب درمان شناختی مبتنی بر بهبودی برای بیماری های شدید روانی

کتاب درمان شناختی مبتنی بر بهبودی برای بیماری های شدید روانی

کتاب حاضر آخرین اثر پرفسور آرون تی .بک روانپزشک و بنیان گذار شناخت درمانی است و جهشی رو به جلو در رو..

131,000تومان

کتاب تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی

کتاب تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی

کتاب تبیین فلسفه تربیت رسمی و عمومی (تربیت مدرسه ای)تالیف دکتر محمد حسنی و دکتر علیرضا صادق زاده قمص..

125,000تومان

کتاب آموزش و پرورش تطبیقی

کتاب آموزش و پرورش تطبیقی

کتاب آموزش و پرورش تطبیقی تالیف دکتر احمد آقازاده توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده که شامل ش..

122,000تومان

کتاب راهنمای تحصیلی و شغلی

کتاب راهنمای تحصیلی و شغلی

کتاب راهنمای تحصیلی و شغلی تالیف دکتر عبدالله شفیع آبادی توسط انتشارات دانشگاه پیام نور منتشر شده که..

79,000تومان

کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری

کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری

کتاب روشهای تحقیق در علوم رفتاری تالیف دکتر رمضان حسن زاده توسط انتشارات ساوالان منتشر شده که شامل پ..

180,000تومان

کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی

کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی

کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی تالیف پروچسکا و ترجمه دکتر مهدی گنجی توسط نشر ساوالان منتشر شده ..

380,000تومان

کتاب اصول و فلسفه آموزش و پرورش

کتاب اصول و فلسفه آموزش و پرورش

کتاب اصول و فلسفه آموزش و پرورش تالیف علی اکبر نصیری توسط نشر آوای نور منتشر شده که شامل سه بخش می ب..

180,000تومان

نمایش 46 تا 60 از 268 (18 صفحه)