گردشگری

کتاب زبان و مهاجرت

کتاب زبان و مهاجرت

کتاب زبان و مهاجرت (پیامدهای زبانی مهاجرت ایرانیان به امریکا) تالیف یحیی مدرسی توسط انتشارات پژوهشگا..

100,000تومان

کتاب برنامه ریزی توسعه جهانگردی

کتاب برنامه ریزی توسعه جهانگردی

کتاب برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار تالیف دکتر حمید ضرغام بروجنی توسط انتشارات ..

کتاب آداب سفر در اسلام

کتاب آداب سفر در اسلام

کتاب آداب سفر در اسلام تالیف دکتر حسین یاوری و زینب رجبی توسط نشر سیمای دانش منتشر شده که شامل شش فص..

120,000تومان

کتاب بوم شناسی گردشگری

کتاب بوم شناسی گردشگری

کتاب بوم شناسی گردشگری تالیف دکتر زاهد شفیعی و زهره کرانی توسط انتشارات مهکامه منتشر شده که شامل پنج..

185,000تومان

کتاب آیین ها و مراسم آیینی ایران و جهان

کتاب آیین ها و مراسم آیینی ایران و جهان

کتاب آیین ها و مراسم آیینی ایران و جهان تالیف احمد تمیم داری و مریم نوتاش توسط انتشارات مهکامه منتشر..

120,000تومان

کتاب بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی
کتاب آیین تشریفات و مدیریت پذیرایی

کتاب آیین تشریفات و مدیریت پذیرایی

کتاب آیین تشریفات و مدیریت پذیرایی تالیف مرضیه ایزدیان توسط نشر ساکو منتشر شده که شامل نه فصل می باش..

120,000تومان

کتاب اقتصاد گردشگری

کتاب اقتصاد گردشگری

کتاب اقتصاد گردشگری در فرهنگ ایران زمین تالیف دکتر حسین یاوری-دکتر مریم خوشنویس-دکتر الهام غلامی&nbs..

50,000تومان

کتاب برنامه ریزی و سرپرستی گشتها

کتاب برنامه ریزی و سرپرستی گشتها

کتاب برنامه ریزی و سر پرستی گشتها تالیف دکتر بهرام رنجبریان و محمد زاهدی توسط انتشارات چهار باغ منتش..

90,000تومان

کتاب خط مشی گذاری در صنعت گردشگری

کتاب خط مشی گذاری در صنعت گردشگری

تاثیر گذاری بر خط مشی عمومی یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که هر صنعتی در پی آن است .کسب و کارها .س..

320,000تومان

کتاب مدیریت جامع رویداد های گردشگری

کتاب مدیریت جامع رویداد های گردشگری

کتاب مدیریت جامع رویداد های گردشگری تالیف گلن بدین و همکاران با ترجمه زهره عباسی .مریم محمد جعفر توس..

165,000تومان

کتاب مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری

کتاب مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری

کتاب مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری تالیف نیگل ایوانز .دیوید کمپبل.جورج استون هاوس.با ترجمه دکتر سید..

285,000تومان

کتاب رفتار مصرف کننده در گردشگری

کتاب رفتار مصرف کننده در گردشگری

کتاب رفتار مصرف کننده در گردشگری  تالیف دکتر بهرام رنجبریان-دکتر علیرضا امامی-محمد غفاری.توسط ن..

185,000تومان

کتاب قوانین و مقرارت جهانگردی و هتلداری

کتاب قوانین و مقرارت جهانگردی و هتلداری

کتاب قوانین و مقرارت جهانگردی و هتلداری تالیف محمود یزدی مهریزی  توسط نشر مهکامه منتشر شده که ش..

195,000تومان

کتاب ارتباطات انسانی در گردشگری

کتاب ارتباطات انسانی در گردشگری

عصر حاضر را با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی و وسایل نقلیه باید عصر گردشگری نامید .گردشگری دستمایه..

198,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 42 (3 صفحه)