کوچینگ

کتاب کوچینگ فروش

کتاب کوچینگ فروش

فروشندگان خود را به قهرمانان فروش تبدیل کنیدکوچینگ فروش به ده‌ها هزار مدیران فروش کمک کرده تا با است..

201,000تومان

کتاب کوچینگ بین فرهنگی

کتاب کوچینگ بین فرهنگی

مدل کوچینگ مطرح شده در این کتاب مبتی بر واژه شناسی و معادل سازی مفهومی در زبان عربی و البته با تاکید..

167,000تومان

کتاب کوچینگ و منتورینگ

کتاب کوچینگ و منتورینگ

راهبران و مدیران در سازمان ها، نیازی روزافزون به توسعه و تعالی خود، ذهنیتشان و البته افراد تیم شان د..

228,000تومان

کتاب کوچینگ خود

کتاب کوچینگ خود

کوچینگ زندگی این امکان را برای شما فراهم می‌کند که در هر زمان، هر مکان و بدون حمایت از جانب فرد دیگر..

353,000تومان

کتاب کوچینگ شغلی

کتاب کوچینگ شغلی

..

209,000تومان

کتاب کوچینگ مدیران

کتاب کوچینگ مدیران

در راهنمای کوچینگ می‌آموزیم که بیشترین تأثیری که مهارت‌های کوچینگ در مدیریت سازمان دارد، تلطیف فضای ..

198,000تومان

کتاب مقدمه ای بر کوچینگ اگزیستانسیال

کتاب مقدمه ای بر کوچینگ اگزیستانسیال

کتاب مقدمه ای بر کوچینگ اگزیستانسیال ، زمینه های حیاتی در اگزیستانسیالیسم و چگونگی نمود آنها در فضای..

150,000تومان

کتاب اصول و مهارت های اساسی کوچینگ سازمانی

کتاب اصول و مهارت های اساسی کوچینگ سازمانی

کوچینگ شما را توانمند می کند تا بتوانید به افراد کمک کنید تا به جای آن که در اشتباهات گذشته درجا بزن..

179,000تومان

کتاب کوچینگ کارکنان

کتاب کوچینگ کارکنان

مدیر یک عنوان است ، حال آنکه کوچینگ یک اقدام ، اقدام تضمین کننده شکوفایی و موفقیت است و نه عنوان.«کا..

138,000تومان

کتاب کوچینگ زندگی

کتاب کوچینگ زندگی

برتر از دیگران بودن شرافت و بزرگ منشی نیست ، بزرگ منشی راستین این است که از خود قبلی ات برتر باشی.ضر..

309,000تومان

کتاب موجو

کتاب موجو

تا به حال شده افرادی را ببینید که در کاری که انجام می دهند موفق هستند ، روحیه ی مثبتی از خود نشان می..

232,000تومان

کتاب محرک ها

کتاب محرک ها

کتاب محرک ها همان خودآگاهی را فراهم می کند که به جای خلق شدن توسط دنیای اطرافتان، برای خلق دنیای خود..

264,000تومان

مبانی کوچینگ

مبانی کوچینگ

مخاطبان این مجموعه می تواند افراد آموزش ندیده در زمینه مربی گری نیز باشند به گونه ای که این کتاب افر..

104,000تومان

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)