مدیریت

اصول اقتصاد

اصول اقتصاد

..

150,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 150,000تومان

اصول مدیریت تعاونی ها

اصول مدیریت تعاونی ها

تعاونی هامدیریتآموزش برنامه ای..

25,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 25,000تومان

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

اصول و مبانی اقتصاد اسلامی

..

100,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 100,000تومان

سازمان های عصر دانش

سازمان های عصر دانش

مدیریت سازمان های کل گراآزمون ها..

23,500تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 23,500تومان

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

مدیریت دولتیآموزش برنامه ای..

4,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 4,000تومان

مدیریت تعاونی ها

مدیریت تعاونی ها

مدیریتتعاونی ها..

23,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 23,000تومان

مسائل جاری مدیریت

مسائل جاری مدیریت

مدیریت..

17,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 17,000تومان

مهارت های عمومی مدیریت

مهارت های عمومی مدیریت

برنامه ریزی راهبردیاخلاق حرفه ای مدیریت..

19,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 19,000تومان

کتاب  مدیریت منابع چند رسانه ای

کتاب مدیریت منابع چند رسانه ای

..

29,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 29,000تومان

کتاب  نگاهی دوباره به مبانی فلسفی تیلوریسم و T.Q.M در مدیریت آموزشی

کتاب نگاهی دوباره به مبانی فلسفی تیلوریسم و T.Q.M در مدیریت آموزشی

..

39,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 39,000تومان

کتاب  چگونه یک طرح کسب و کار بنویسیم

کتاب چگونه یک طرح کسب و کار بنویسیم

..

50,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 50,000تومان

کتاب آمار و احتمال

کتاب آمار و احتمال

آمار..

38,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 38,000تومان

کتاب آمار و احتمال کاربردآن در مدیریت و حسابداری

کتاب آمار و احتمال کاربردآن در مدیریت و حسابداری

..

250,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 250,000تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

..

150,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 150,000تومان

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم: تحلیل آمارى

کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم: تحلیل آمارى

..

168,000تومان قیمت کتاب بدون مالیات: 168,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 116 (8 صفحه)